عسل هنگوین از کجا آغاز شد؟

در مزرعه زنبورداری هنگوین تمام فرآیندها کاملا طبیعی و ارگانیک میباشد. ما هرگز از مواد شیمیایی، شکر و موم مصنوعی استفاده نمیکنیم. در فصل زمستان همواره بخشی از تولیدات عسل خود زنبورها را به عنوان آذوقه زمستانی برایشان قرار میدهیم. از گیاهان دارویی محلی برای ضدعفونی کردن کندوها استفاده میکنیم، همان فرآیندی که زنبورها بطور غریزی در طبیعت انجام میدهند. هر سال از موم های تولید شده برای زیرسازی کندوهای سال آینده استفاده میکنیم، از این رو محصولات ما بدون موم عرضه میگردد. از آنجاییکه با این روش تولید، زنبورها باید تلاش بیشتری برای جمع آوری شهد و تولید موم بکنند، مقدار عسل تولیدی محدود می باشد. رکورد تولید ۶ کیلوگرم عسل طبیعی و ارگانیک برای هر کندو، ممکن است مقدار بالایی در مقایسه با تولید صنعتی نباشد، اما هدف اصلی ما که برترین کیفیت عسل می باشد را برآورده میکند. مقدار آنزیم دیاستاز در عسل هنگوین همواره بالای بیست میباشد که بیش از دو برابر استاندارد جهانی است و نشان از خواص دارویی آن دارد.

هنگوین با تلاش جوانی تحصیل کرده از کردستان پایه گذاری شد. زنبورداری را از طریق اینترنت و تجربیات افراد محلی آموخت. آزاد بیگی اولین بار دو شیشه عسل از کندوهای خانگی خودش در روستای ایرانشاه برایم آورد که کیفیت بینظیرش نشان از دانش و لیاقتی مثال زدنی برای تولید کننده اش میداد. به او پیشنهاد داده شد که چرا مزرعه زنبورداری خودش را پایه گذاری نمیکند. با انتخاب نام هنگوین که واژه ای کهن در زبان پارسی برای عسل میباشد، این کار آغاز شد. هنگوین هنوز در زبان کردی برای عسل به کار برده میشود.

طبیعت بینظیر ایرانشاه در کردستان و پوشش گیاهی متنوع اش، بهشتی کوچک برای زنبورهاست. زنبورداری در این ناحیه پیشینه ای ۵۰۰۰ ساله دارد. آثار نقاشی تاریخی غار کرفتو در نزدیکی این روستا نشان از آگاهی مردمان آن زمان از زنبورداری و تولید عسل دارد.